PRP製備流程

1. 按一般流程抽取患者10CC 血液, 換18G 無菌針頭並注入PRP 採血管. 

 

2. 將採血管置入離心機離心 ( 離心時間為15分鐘, 3400轉, 約1500g)

 

3. 移除塑膠膜,利用酒精棉球先消毒手指並拔除蓋子,  以10cc空針筒及無菌22G針頭抽取PRP

                      

 

4. 換上23G  無菌針頭交給醫師進行注射